programowanie AVR

Projekty uczelniane ASM

Opis szczegółowy

Co zostało zrobione

  • Uruchamianie buzzera
  • Sterowanie sekwencjami zapalania diod
  • Ustawianie wejść/ wyjść
  • Ogólne zrozumienie zasady dziania procesora
  • Oprogramowanie ADC i RS232